RENOVACE STARÝCH A HISTORICKÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN

ŠPALETOVÉ OKNO je okno s vnějšími a vnitřními křídly, mezi nimiž jsou špalety. Špaleta je vnitřní povrch okenního prostoru, případně oblouku. Moderní verze špaletových oken využívá zdvojených skel, které přispívají k tepelné i zvukové izolaci.

Renovace oken je jednou z hlavních činností naší firmy. Je to služba, která prodlouží životnost oken až o dlouhá desetiletí. Pečlivě provedené opravy oken, které ještě nejsou v havarijním stavu, mohou dosáhnout podobných tepelně technických parametrů jako okna nová. Zatěsnění renovovaných oken provedeme vložením silikonových trubičkových profilů po obvodě křídel. Trubičky jsou různé velikosti, takže se můžeme přizpůsobit větším tolerancím starších konstrukcích. Opravy proto mají určitě své dobré důvody.


      Postup prací
      při opravách oken:
- Odvoz venkovních křídel do dílny (při odstraňování nátěru do louhárny
- Odstranění původních výplní a sklenářského kytu
- Truhlářská oprava s případnou výměnou nevyhovujících částí
- Zahloubení drážky vyhovující tloušťce dvojskla pomocí frézy
- Vložení dvojskla do okenního křídla, zafixování pružným tmelem,
- Zatmelení spoje okenního křídla a dvojskla přetíratelným polyuretanovým     tmelem
- Závoz venkovních křídel do bytů, spasování všech křídel
- Promazání pohyblivých částí silikonovým olejem
- Po dokončení všech nátěrů dotěsnění křídel silikonovým těsněním


Izolační dvojsklo používané
při opravách starých oken:
CLIMAPLUS je vysoce izolační dvojsklo s vrstvou ušlechtilého kovu na povrchu skla v meziprostoru.
Je to neutrální a neviditelná vrstva, která teplo odráží zpět do místnosti.
Pro zlepšení izolačních vlastností se meziprostor plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí; argonem.
  (c) 2010 festap.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní e-mail: